JAKTTIDER FOR SMÅVILT

Gjelder fra 01.04.1997 til 31.03.2002
Vi har her tatt med de vanligste viltartene.

Alle jakttider regnes fra og med - til og med de oppgitte datoene. Grunneieren kan gjøre innskrenkninger innenfor de fastsatte jakttider. Sjekk at den aktuelle jakta er lovlig i området det gjelder.


Jerpe, orrfugl og storfugl
Hele landet 10.09.-23.12.

Lirype og fjellrype
Hele landet 10.09.-28.02./29.02.
Unntatt: Troms og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland: 10.09.-15.03.
Unntatt: Finnmark 15.09.-15.03 (Snarefangst av rype 1/11 - 15/3)
Merk: Storfugl, orrfugl og jerpe er fredet i Alta og Porsanger kommuner.

Fasan
Hele landet 01.10.-15.10.

Sædgås
Finnmark: 21.08.-30.10.

Kortnebbgås og Grågås
Finnmark, Troms og Nordland: til Rana og Rødøy: 21.08.-30.10.
Nordland: fra og med Rana og Rødøy, Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal: 15.08-30.10.
Resten av landet 10.08.-30.10.
Unntatt: I Oslofjorden-Skagerrak er den frie jakten på hav og fjord, jf § 32 i Viltloven, på strekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke 10.09.-30.10.

Kanadagås
Finnmark, Troms og Nordland fylker til Rana og Rødøy kommuner 21.08.-23.12.
Nordland: fra og med Rana og Rødøy, Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal: 15.08.-23.12.
Resten av landet 10.08.-23.12.
Unntatt: I Oslofjorden-Skagerrak er den frie jakten på hav og fjord, jf § 32 i Viltloven, på strekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke: 10.09.-23.12.

Fylkesmannen har myndighet til å fastsette jaktstart etter grågås og kanadagås fem dager før ordinær jaktstart for områder med godkjent lokal forvaltningsplan.
Kortnebbgås og grågås kan kun jaktes i tidsrommet fra kl. 04.00 fram til kl. 11.00 i tiden fram til 20.08.

Brunnakke, Krikkand og Stokkand
Hele landet 21.08.-23.12.
Unntatt: I Oslofjorden-Skagerrak er den frie jakten på hav og fjord, jf § 32 i Viltloven, på strekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder: 10.09.-23.12.

Toppand, havelle, kvinand, siland og laksand
Hele landet 10.09.-23.12.

Svartand
Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder: 10.09.-23.12.

Ærfugl
Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder: 01.11.-30.11.

Ringdue
Hele landet 21.08-23.12.
Unntatt: Troms og Finnmark hvor arten er fredet.

Storskarv og Toppskarv
Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag 01.10.-30.11.
Storskarv
Bare ungfugl med hvit buk.
Resten av landet 01.10.-30.11.

Hare
Hele landet 10.09.-28.02./29.02.

Unntatt: Troms og Finnmark og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09.-15.03.