Årsmøte 2001
Klubbmester-
skapet 2002
Vedtekter
Jakthund-
utstilling
Distriktsmatch
Klubbmesterskap og vårsammling
DISTRIKTSMATCH

Bodø JFF og Salten Fuglehundklubb inviterer til lagkonkurranse mellom Rana JFF, Bodø JFF og Salten Fuglehundklubb.

Konkurransen arrangeres på Graddis/Saltfjellet søndag 21.april.
Opprop Polar Camping kl. 08:00.

 

Hver klubb stiller med 2 stk. UK- hunder og 2 stk. AK- eller VK- hunder.

Startkontingent er kr. 600,- og innbetales til konto nr. 4509.11.82878 ,Salten FK. senest 15.april.

Navn på hund og fører må være innmeldt til Sverre Haugland, senest lørdag 20.april kl. 18:00, tlf 909 24442


Formålet med lagkonkurransen er å styrke samarbeidet mellom fuglehundklubbene i nærmiljøet.

Bedømmingen vil skje etter regelverket til lag-NM høyfjell(Kongsvold)
Alle hunder går på samme parti, men kun mot hunder i egen klasse.
Hver hund får 1 slipp a` 20 minutter.
Hver hund gis poeng fra (minus) – 10 til 10 poeng i følgende disipliner:


Jaktlyst                                                                        0 – 10 poeng

Reviering                                                                       0 – 10 poeng

Viltfinnerevne                                                              -10 -  10 poeng

Fuglebehandling                                                           -2  - 10 poeng

Diskvalifiserende regelbrudd                                       -5  -       0 poeng

 

Poengskalaen defineres slik:

10                                         Særdeles fremragende

8-9                                       Fremragende

6-7                                       Meget godt

4-5                                       Godt

2-3                                       Svakt

0-minus 10            Dårlig

 

 

Det laget som oppnår flest poeng vinner lagkonkurransen.

Det settes opp vandrepokal til seirende lag. Det lag som vinner pokalen 3 ganger, får den til odel og eie.

Pokalen inngraveres hvert år med klubbens navn og årstall.
Egne premier til deltakere på vinnende lag.

Vi tar sikte på å arrangere denne lag-konkurransen hvert år.
I år er dette et sam-arrangement mellom Bodø JFF og Salten FK.
Senere år er det kanskje naturlig at klubbene rullerer på å være teknisk arrangør.

Dersom det er ønskelig, kan hytte bestilles ved Polar Camping tlf.756 94103.


Vennlig hilsen

 

Olaf W. Erichsen
Bodø JFF
          


Sverre Haugland
Salten Fuglehundklubb