Årsmøte 2002
Innkalling til årsmøte 2002
Klubbmesterskap
Temakveld okt. 2002
Instr.utdanning fase 1
Årsmøte 2001
Vedtekter
Distriktsmatch
Klubbmesterskap og vårsammling
Hundeutstilling  08 juni 2002
Ranaprøven 2002

SFK høstprøve 2002

VEDTEKTER

§ 1 NAVN

Klubbens navn er Salten Fuglehundklubb, her forkortet til SFK.


§ 2 TILKNYTNING OG INTERESSEOMRÅDE

Klubben er tilknyttet Norsk Kennel Klub (NKK) som samarbeidende klubb og medlem av FKF (Fuglehundklubbenes forbund). Klubben dekker hele Salten - området fra Tysfjord i nord til Rødøy i sør.


§ 3 FORMÅL

SFK skal ivareta medlemmenes interesser for stående fuglehunder når det gjelder jakt, jaktprøver, utstillinger og avl.

SFK er et supplement til de lokale jeger- og fiskerforeningene i Salten.SFK skal arbeide for å rekruttere deltakere til jaktprøver og utstillinger.

SFK skal arbeide for et godt sosialt og faglig samhold mellom medlemmene.

SFK skal arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.

SFK skal legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund.

SFK skal bidra til å fremme utviklingen av de enkelte fuglehundrasene, av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige hunder, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuelle raseklubber.

SFK skal ivareta medlemmenes kynologiske interesser .