Facebook

ÅSMØTE

Skrevet av: Torodd Moen         Dato: 11.01.15 17:17
Årsmøtet 2014 avholdes på Fauskebadet onsdag 04. mars kl. 18.00. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 04. februar. Vel møtt!!!