Facebook

VK' EN AVLYSES

Skrevet av: Torodd Moen         Dato: 10.02.15 20:38
Så kom kontrabeskjeden - VK'en må avlyses pga mye vind, nedbør og skredfare.