Facebook

SPØRREUNDERSØKELSE

Skrevet av: Torodd Moen         Dato: 10.02.15 20:50

Hei.

Vi er to studenter ved HiNT, avdeling Steinkjer, som i disse dager holder på å skrive den avsluttende bacheloroppgaven vår innenfor studiet Husdyrfag - velferd og produksjon.

I oppgaven har vi valgt å skrive om stress hos hund, hvordan velferden påvirkes, og hvordan måten eier hilser på, påvirker hunden.

Oppgaven vil bli skrevet på en måte som gjør at ingen skal kunne identifisere verken hunder eller personer ut fra resultatene som framstilles.

Vi håper du har lyst til å svare på undersøkelsen, som du finner her;

https://response.questback.com/randibberg/i4uojdxzih/

Med vennlig hilsen
Randi og Monika