Facebook

ÅRSMØTE 2014 - DAGSORDEN

Skrevet av: Torodd Moen         Dato: 20.02.15 13:49

Dagsorden for årsmøtet på Fauske  040315 kl. 18.00 på Fauskebadet er klar.

- Åpning ved leder
- Møtets lovlige innkalling
- Valg av møteleder
- Valg av møtereferent
- Valg av to medlemmer til underskrift av protokoll
- Styrets beretning for 2014
- Regnskap for 2014 med revisjonsberetning
- Handlingsplan for 2015
- Budsjett for 2015
- Innkomne saker
- Valg (styret, revisor,, valgkomite)
- Avslutning ved leder

Velkommen!!