Facebook

Resultater til SFK cupen

Skrevet av: Ørjan Alm         Dato: 30.11.15 13:45

Ber om at alle medlemmer går inn på SFK cupen og sjekker om vi har fått med alle resultater. Det gjelder både prøver og utstillinger. Prøvene tror jeg vi har rimelig kontroll på, men utstilling er det verre å følge med på. Frist for å sende inn resultater for å få disse med i cupen er 15. desember 2015.