Årsmøte 2002
Innkalling til årsmøte 2002
Klubbmesterskap
Temakveld okt. 2002
Instr.utdanning fase 1
Årsmøte 2001
Vedtekter
Distriktsmatch
Klubbmesterskap og vårsammling
Hundeutstilling  08 juni 2002
Ranaprøven 2002

SFK høstprøve 2002

 

ÅRSMØTE 2001

Årsmøtet ble i år som tidligere avholdt på Polarsirkelen hotell i Lønsdal, med gjenomgang av årsberetning, regnskap, samt valg av nytt styre. Under den tradisjonelle festmiddagen senere på kvelden ble det delt ut premier til åretshunder i Salten Fuglehundklubb år 2001. Dessverre måtte årets klubbmesterskap utsettes til vår samlinga i slutten av April, dette pga dårlig vær.

Medlemmene slår av en trivelig prat før årsmøtet.

Styrets sammensetning i 2002 blir som følger:Nytt styre for år 2002-
Bjarne Andersen var ikke til stede da bildet ble tatt

Nærmere info ang adresser, samt funksjon legges ut senere.

Leder Sverre Haugland
Per Martin Olsen
Cato Johansen
Halfdan Kristiansen
Berit Antonsen
Bjarne Andersen
Einar Moen

Vi ønsker styret lykke til med arbeidet.

 

Utdrag fra årsberetningen:


VIKTIGE SAKER I PERIODEN

SFK har det siste året erfart at klubben er veldig sårbar når ansvar for en virksomhet blir lagt til kun en person. Da WEB-ansvarlig på kort varsel la ned jobben, hadde dessverre ikke SFK, medlemmer med riktig kompetanse til å steppe inn. Dette har styret grepet tak i.
Redaksjonene i magasinet og nettsiden er nå slått sammen. Redaksjonen teller nå fem personer. I tillegg har vi ekstern WEB-ansvarlig som lager og oppdaterer nettsidene.
Dette gjør at SFK ikke er sårbar, dersom en person vil trekke seg ut. At klubben sparer flere tusenlapper i året på denne modellen er også gledelig.

Når det gjelder jaktprøver og utstillinger, så har styret sagt at prøveledelse/utstillingsledelse  skal bestå av minimum 3-4 personer. Dette er gjort for å unngå at klubben blir sårbar dersom en person vil trekke seg, samt at flere får innsyn i hvordan jaktprøver og hundeutstillinger skal arrangeres.

Når det gjelder årets økonomiske resultat, så har styret gjort en meget god jobb. Underskudd fra år 2000 er snudd til et flott overskudd i år 2001 på ca. kr. 7.000,-.
Årsmøtet i fjor anmodet styret om økt annonsesalg i forbindelse med magasinet. Annonseinntektene ble hele kr. 18.500,-. Mye takket være Bjarne Andersen og

Einar Moen. Kjempeflott.

 

Det klubbuavhengige dommerutvalget bestemte å sende Dagfinn Fagermo til Kongsvold for etterutdanning. Dagfinn skal etter møte på Kongsvold innkalle alle dommere i vårt distrikt for oppdatering og nye tolkninger på prøvereglene. Altså en felles gode og ett felles ansvar for klubbene BJFF og SFK.

Utgiftene til Dagfinn ble fordelt mellom BJFF og SFK. Vår hovedsponsor Sparebanken Nord Norge ga SFK et ekstra ordinært bidrag på kr. 3.000,- for å dekke klubbens utgifter i forbindelse med konferansen.

 

MAGASINET

To nummer av Salten Fuglehundmagasin er utgitt – ett i august og ett i desember/januar.
Kvaliteten på nr. 1 ble noe dårlig, og tilgjengeligheten til våre svenske hundevenner er ikke den beste.
Andre nummer ble noe forsinket på grunn av angrep av datavirus, hvor en del av stoffet gikk tapt, samt at ny programvare ble påkrevd av trykkeriet.
I år som tidligere år, oppfordres medlemmene til å komme med stoff til bladet. Tilgang på stoff fra medlemmene er nødvendig for at bladet skal kunne eksistere.

 

Aktiviteter:

Klubbmesterskapet 18.02.  2001

På grunn av uvær med mye snø, måtte KM flyttes til Misvær-fjellet. 

Klubbmester skapet ble avviklet i tungt føre men med mye godt humør. I UK  deltok 15 hunder som slet tungt i mye snø, og tilslutt dro IS Jøss til Halvdan Kristiansen av med seieren. I Ak deltok ni hunder, ES Pia vant med et komplett fuglearbeid.

 

Vinterprøven  Junkerdal  24. – 25.03. 2001

SFK`s første jaktprøve ble avviklet under meget gode vær og føreforhold.
Det ble to fine dager i fjellet  med mange gode jakthunder.
Av de ca. 90 startende , ble 20 premiert. D.v.s. 23%, som er bra.
Den sosiale delen ble godt ivaretatt, med kaffebål før opprop, og jegermiddag etter endt dyst på lørdag.

Torfinn Stenersen og Hanne Støver gjorde en utmerket jobb som leder og sekretær.

 

Vårsamlinga  Storjord  28. – 29.04. 2001

29 hunder deltok. Steikende sol og sent på sesongen hadde gjort føret  tungt for både hund og fører.
Rein-dressur ble avlyst pga. lite påmeldte.
Det var gitt muligheten til å avlegge apportprøve og her fikk 4 hunder godkjent apportbevis.

 

Saurenhetskurset  Bodø

Årets  sauerenhetskurset i Bodø ble avholdt i mai/juni hos bonde Tore Veines i Geitvågen, som har vist stor velvilje og interesse for vårt arbeide med å få hundene sauerene.
Det deltok 15 hunder fordelt på 6 raser.
Arrangementsanvarlige var Berit Antonsen og Bjarne Andersen med Torfinn Stenersen som instruktør.

 

Sommersamlinga  Notvatnet  23. – 24.06. 2001

Sommersamling på Notvann ble en stor suksess også i 2001. Rundt 30 voksne og 20 unger deltok på ulike arrangement i løpet av helga. Geir Stenmark ble årets skyttekonge og 100-meter ble vunnet av Hans Bjørknes. I Uk apport var det Hanne Støvers pointer Ina som viste størst ferdighet, Ak apport ble vunnet av Sven Inge Skogvoll med irsksetter Edal Djakni. Ellers ble det arrangert natursti og skytekonkuranse for den yngre garde.

Været sviktet oss ikke og vi hadde en fantastisk sankthans -feiring med servering av 1.klasses grillet laks gitt oss av Follalaks. Arrangørene gjorde en kjempejobb og laget et hyggelig treff med god stemning. Takk til Ann-Kristin, Kristen, Audun og Torill.

 

Treningssamlinga Steigen 11 - 12.8. 2001

 Ca. 20 hunder deltok på årets treningssamling i Steigen. Været var dessverre ikke det aller beste. Som vanlig overnattet deltakerne i telt/lavvo ved skihytta. Tone og Edgar Johansen hadde nok en gang tilrettelagt for at deltakerne skulle få et godt utbytte av samlinga.

Lørdag og søndag var det instruksjon i føring av hund i fjellet. På kvelden var Follalaks både vert og kokk. Per Martin og Monica Olsen serverte oss innbakt laks av prima vare.

Laksen var selvsagt sponset av Follalaks.

Takk til Follalaks og takk til Tone og Edgar.

 

Høstprøven i Junkerdal  01. – 02.09.  2001

SFK har arrangert sin første høstprøve, og nok en milepæl er nådd.

Sverre Haugland måtte på kort varsel overta som prøveleder, da Torodd Moen trakk seg i fra oppgaven. Med på laget var også Berit Antonsen og Cato Johansen. 63 hunder stilte til start og det ble konkurrert i alle disipliner, 12 premierte hunder gir en premierings prosent på ca 20. Spesielt artig var det at  klubben etter prøven fikk skriftlig ros i fra NKK for måten klubben hadde avviklet og håndtert prøven på.

 

Skogsfuglprøven Junkerdal  06. – 07.10.  2001

Søndag 07.10.01 skulle vi gå i skogen på klubbens første skogsfugl-prøve. I utgangspunktet hadde vi i klubben sett for oss en helg med mange deltagere, ditto organisasjonsbehov. Slik ble det ikke.…..

Kun tre deltakere stilte til start, og ingen av disse ble premiert til tross for lang dag.

En takk til dommer Astor Erntsen for god innsats.