SPONSORER

 

logo

 

Følg oss på Facebook


 

Aktiviteter 2013

Aktivitet: Hvor: Når: Hvem:
Treningssamling Kjemåga 09.-10. februar Ann Kristin Lorentzen
Årsmøte Fauske Mars Hans E Enoksen
Saltfjellprøven Saltdal Turistsenter 26.-28.april SFK 
Distrikts match/ BJFF Saltfjellet  April/oktober BJFF
Reinaversjon Lønsdal April Ann Kristin Lorentzen
Saueaversjon Fauske Mai/juni SFK
Apportkurs Fauske/Tverlandet April/mai Kari-Marie Sandvik
Apportprøvekurs Steigen Juni/juli Wanja Andersen
Utstilling Fauske  22. juni  SFK 
Saueaversjon Godøynes August SFK
Høstprøve VK Sundsfjordfjellet 28. august SFK
Høstprøve UK/AK Sundsfjordfjellet 31.08.-01.09. SFK
Treningssamling Saltfjellet September Ann Kristin Lorentzen
Skogsfuglprøve Saltdalen 04. september SFK
Klubbmesterskap m/ fest Misvær 01.-03. november Styret

Treningssamling 9-10 februar:
Det vil bli et arrangement for nye prøvedeltakere der det vil bli trening og føring av hund i fjellet av erfarne instruktører. Det vil bli teori om reglement og hva som forventes av hunder som meldes på prøver, samt info om påmelding til prøver. Det vil bli overnatting på SJFF sin hytte på Kjemåga. Mere info kommer på nettsiden.

Approt kurs april/mai:
Det vil bli et kurs som går over 8 uker, det legges opp til egentrening mellom kurskveldene. Vi har fått en meget erfaren instruktør til å gjennom øre dette kurset som vil gå på Fauske og Tverlandet annenhver gang. Dette er selvfølgelig avhengig av hvor deltakerne kommer fra.
Mere info kommer på nettsiden.

Apportprøvekurs juni/juli:
Dette kurset vil gi deg en innføring i hvordan en apportprøve gjennomføres. Det vil bli lagt opp til trening fredag kveld og lørdag der hver av apportgrenene gjennomføres med instruktør (søkapport, vannapport & spor - unghunder kjører ikke spor).
Søndag kjøres alle grenene som om det ville ha vært en apportprøve. Hundene må kunne apportere på land og i vann før de kommer på dette kurset.
Mer info kommer på nettsiden.

Treningssamling høst:
Mere info kommer på nettsiden.