Nytt styre for år 2002

 

Bjarne Andersen var ikke til stede da bildet ble tatt

Nærmere info ang adresser, samt funksjon legges ut senere.

Leder Sverre Haugland
Per Martin Olsen
Cato Johansen
Halfdan Kristiansen
Berit Antonsen
Bjarne Andersen
Einar Moen